NEMA-23 Stepper Motor 1 stk.Trin vinkel 1,8 gr Aksels størrelse: 1/4 ” 6,35 mm

kr.475,00

Den har en kvadratisk ramme på 58 mm på hver side

og et center hul i midten på 44,45 mm.

Stepper motorer har normalt fire ledninger og har da roterende vinkel på 1,8 grader pr. trin.

De er velegnede til ved drive mekaniske systemer

der kræver forholdsvis høj præcision og hastighed,

Som CNC-maskiner, 3D-printer og robotarme.

 

 

3 på lager (kan bestilles som restordre)

Beskrivelse

nema 23 stepper motor 1 stk.cnc hobby nema 23 stepper motor  . cnc hobby nema 23 stepper motor . unik openbuild hobby danmark nema 23 . small buisness nema 23 motor unik .

nema 23 stepper motor danmark. hobby cnc nema 23 motor. hobby cnc danmark. unik openbuild danmark. cnc maskiner danmark. small buisness cnc danmark


Den har en kvadratisk ramme på 58 mm på hver side

og et center hul i midten på 44,45 mm.

Stepper motorer har normalt fire ledninger og har da roterende vinkel på 1,8 grader pr. trin.

De er velegnede til ved drive mekaniske systemer, der kræver forholdsvis høj præcision og hastighed,

Som CNC-maskiner, 3D-printer og robotarme. hobby cnc nema 23 motor

Stepper motoreren styres af en stepper driver og en kontroller, der giver en præcis og nøjagtig styring af dens bevægelse.

 Produkt detaljer 
  •  Antal. 1
  • NEMA 23 
  • Aksels tørrelse: 1/4 ” 6,35 mm
  • Drejnings moment: 175 oz * in (12,601mm/cm)
  • Trin vinkel: 1,8
  • Peak Current er 2,8A / fase
  • 12 “Flettet bly (4 Wire Bi-Polar)
  • 12-48VDC (anbefales)
  • RoHS Overens stemmelse

nema 23 stepper motor danmark

Standarder.

Refererer til et sæt regler, retningslinjer, specifikationer eller normer.

Der er etableret for at sikre ensartethed, kvalitet og kompatibilitet inden for en given branche eller et område. cnc hobby nema 23 stepper motor

Standarder er udviklet og vedligeholdt af organisationer, der specialiserer sig i standardisering.

Sås om nationale standardiserings organer eller internationale standardiserings organisationer.

Formålet:

Med standarder er at skabe ensartethed og lette samarbejde mellem forskellige aktører inden for industrien. De kan omfatte tekniske specifikationer, målemetoder, sikkerhedsforskrifter, kvalitetskrav og meget mere. Standarder hjælper med at sikre, at produkter og tjenester opfylder bestemte kvalitetsstandarder og overholder lovgivningsmæssige krav. unik openbuild hobby danmark nema 23

For eksempel:

Inden for CNC industri er der standarder, der fastlægger specifikationer for materialer, tolerancer, målemetode. nema 23 stepper motor 1 stk

Og softwarekompatibilitet, hvilket sikrer, at CNC-maskiner og produkter fungerer korrekt og opfylder kvalitetsstandarder.

Standarder.

Spiller en vigtig rolle i at fremme innovation, sikkerhed og effektivitet i forskellige brancher. small buisness nema 23 motor unik

De hjælper med at sikre sammenhæng og pålidelighed på tværs af forskellige produkter og tjenester.

hvilket gør det lettere for virksomheder og forbrugere at samarbejde og drage fordel af teknologiske fremskridt. cnc hobby nema 23 stepper motor

  • Hjælp

vil du vide mere om emnet.

Så er vi her for at hjælpe dig.

send en mail til unik openbuild dk >>> Facebook Gruppen >>> Info center unik openbuild dk >>>

SENDT MAIL FB GRUPPEN INFO CENTER

nema 23 stepper motor. cnc hobby. hobby cnc danmark unik openbuild danmark. cnc maskiner danmark. small buisness cnc danmark

STEPPER MOTORE

NEMA 23 STEPPER MOTOR

NEMA 17 STEPPER MOTOR

STEPPER MORTOR CNC

VIDEO NEMA 23 MOTOR

NEMA 23 HT STEPPER MOTOR

NEMA 23 CNC STEPPER MOTORE

NEMA 17 MOTOR VIDEO

NEMA 23 MOTOR VIDEO

https://www.unik-openbuild.dk/vare/nema-23-ht-stepper-motor/


 

It has a square frame of 58 mm on each side

and a center hole in the middle of 44.45 mm.

Stepper motors usually have four wires and therefore have a rotating angle of 1.8 degrees per second. step.

They are suitable for driving mechanical systems that require relatively high precision and speed,

Like CNC machines, 3D printers and robotic arms. hobby cnc nema 23 motor

The stepper motor is controlled by a stepper driver and a controller that provides precise and accurate control of its movement.

Product details
Number. 1
NEMA 23
Shaft clearance: 1/4 ” 6.35 mm
Torque: 175 oz * in (12.601mm/cm)
Step angle: 1.8
Peak Current is 2.8A / phase
12″ Braided Lead (4 Wire Bi-Polar)
12-48VDC (recommended)
RoHS Compliance

nema 23 stepper motor Denmark

Standards.

Refers to a set of rules, guidelines, specifications or norms.

It has been established to ensure uniformity, quality and compatibility within a given industry or area. cnc hobby nema 23 stepper motor

Standards are developed and maintained by organizations that specialize in standardization.

So about national standardization bodies or international standardization organizations.

The purpose:

With standards is to create uniformity and facilitate cooperation between different actors within the industry. They can include technical specifications, measurement methods, safety regulations, quality requirements and much more. Standards help ensure that products and services meet certain quality standards and comply with regulatory requirements. unique openbuild hobby denmark nema 23

E.g:

Within the CNC industry there are standards that determine specifications for materials, tolerances, measurement method. nema 23 stepper motor unique Denmark

And software compatibility, ensuring that CNC machines and products work properly and meet quality standards.

Standards.

Plays an important role in promoting innovation, safety and efficiency in various industries. small business nema 23 engine unique

They help ensure consistency and reliability across different products and services.

making it easier for businesses and consumers to collaborate and benefit from technological advances. cnc hobby nema 23 stepper motor

Help
would you like to know more about the subject.
Then we are here to help you.

 

 

Yderligere information

Vægt 1 kg
Størrelse 7 × 7 × 7 cm

Anmeldelser

Der er endnu ikke nogle anmeldelser.

Kun kunder, der er logget ind og har købt denne vare, kan skrive en anmeldelse.

Du kunne også være interesseret i...