DRAG CHAINS CNC

drag chains. cnc hobby. hobby cnc. unik openbuild dk. kabel bakker.
Drag chains
også kendt som kabelkæder eller energikæder.

Beskyttende og styrende systemer, der bruges til at håndtere og beskytte kabler, slanger og andre fleksible komponenter i forskellige applikationer.

De anvendes typisk i maskiner og udstyr, hvor der er behov for at organisere og beskytte bevægelige kabler eller slanger, samtidig med at der muliggøres glidende og pålidelig bevægelse.
Drag chains består af sammenkoblede led eller segmenter.
Der danner en fleksibel kæde-lignende struktur. Disse led kan være lavet af forskellige materialer såsom plast eller metal, afhængigt af de specifikke krav i applikationen.
Kablerne eller slangerne placeres inden i drag chain.
Som derefter bevæger sig sammen med maskinen eller udstyret og sikrer, at kablerne forbliver organiserede og beskyttede.
Vil du vide mere ?
Så kontakt os !
Vi er her for at hjælpe dig.
cnc hobby.  unik openbuild dk. kabel bakker.

Drag chains

also known as cable chains or energy chains.

Protective and control systems used to handle and protect cables, hoses and other flexible components in various applications.

They are typically used in machinery and equipment where there is a need to organize and protect moving cables or hoses while enabling smooth and reliable movement.

Drag chains consist of interconnected links or segments.

That forms a flexible chain-like structure. These links can be made of different materials such as plastic or metal, depending on the specific requirements of the application.

The cables or hoses are placed inside the drag chain.

Which then moves with the machine or equipment ensuring the cables stay organized and protected.

Do you want to know more ?

Then contact us!

We are here to help you.

cnc hobby. unique openbuild dk. cable trays.

Viser 1–10 af 13 resultater