2020 VSLOT ALUMINIMUMSPROFILER PÅ UNIK


2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark .cnc hobby Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark . hobby cnc Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark . cnc maskiner Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark . cnc dele Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark .v slot aluminimumsprofiles on unique denmark .


2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark

. 2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark.

2020 v slot profiler unik
Openbuild 2020 V-Slot Aluminium Profil er et populært produkt i verden af CNC-masking og robotik. 2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark

Profilen er designet til at give dig større frihed og fleksibilitet til at bygge dine egen designs

**Produkttdetaljer**

* Materiale: Aluminium
* Dimensioner: 2020 mm (bredde og højde)
* Profiltype: V-Slot
* Længde: Vælg 
* Vægt:  variere afhængigt af længden

**Brug**

Denne profil er ideel til at bygge din egen robot eller anden form for apparatur, der kræver en stærk og robust konstruktion.* cnc hobby Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark

Den kan også bruges til at bygge andre former for maskiner, såsom CNC-maskiner og andre typer automatisk apparater.

**Fordele**

* Stærk og robust konstruktion
* Kan leveres i flere længder
* Ideel til at bygge din egen robot eller anden form for apparatur
* Kan bruges til at bygge andre former for maskiner

**Instruktioner**

* Denne profil skal bruges sammen med en passende bundplade og eventuelle ekstra komponenter, såsom skruer og skærme.*
* Denne profil er ikke ment til at bruges som en almindelig profil, men skal kun bruges til at bygge din egen robot eller anden form for apparatur. cnc dele Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark

Jeg håber dette hjælper!

Link :
INFO OM 20×20 ALEMINIMUMS PROFILER
INFO OM 20×40 ALUMINIMUMS PROFILER
INFO OM 20×60 ALUMINIMUMS PROFILER
INFO OM 20×80 ALEMINIMUMS PROFILER
FACEBOOK GRUPPEN


Translated to English

cnc hobby Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark

Openbuild 2020 V-Slot Aluminum Profile is a popular product in the world of CNC machining and robotics. 2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark

The profile is designed to give you greater freedom and flexibility to build your own robot or other type of apparatus.* cnc maskiner Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark

**Product Details**

* Material: Aluminum
* Dimensions: 20×20 mm (width and height)
* Profile type: V-Slot
* Length: variabel
* Weight: may vary depending on length

**Use**

This profile is ideal for building your own robot or other type of apparatus that requires a strong and robust construction.* cnc hobby 20×20 v slot profiles

It can also be used to build other types of machines, such as CNC machines and other types of automatic devices.

**Advantage**

* Strong and robust construction
* Can be delivered in several lengths
* Ideal for building your own robot or other type of apparatus
* Can be used to build other types of machines .2020 Vslot aluminimumsprofiler på unik Danmark

**Instructions**

* This profile must be used with a suitable base plate and any additional components such as screws and shields.*
* This profile is not meant to be used as a regular profile, but should only be used to build your own robot or other type of apparatus. cnc dele Vslot aluminimumsprofiler unik Danmark

I hope this helps!

 

Viser et enkelt resultat